arko-dh Computer en Laptop Reparatie Service

Producten

Disclaimer


VOORWAARDEN VOOR GEBRUIK WWW.ARKOPC.NL

De hierna genoemde voorwaarden zijn van toepassing op de website www.arkoPC.nl en onderliggende pagina's. Deze website is eigendom van arkoPC.nl te Arnhem. Met een bezoek aan deze site gaat u akkoord met de algemene voorwaarden die gekoppeld zijn aan deze website.

Deze website bevat algemene informatie en kan derhalve zonder aankondiging wijzigen. Bij het opzetten, samenstellen en onderhouden van deze website wordt door arkoPC.nl zeer nauwkeurig gewerkt. Hierbij wordt gebruik gemaakt van betrouwbare bronnen. Ondanks de nauwkeurigheid is het mogelijk dat er onjuistheden en onvolledigheden vermeld staan op deze website.

ARKOPC  wijst iedere aansprakelijkheid ter zake nadrukkelijk van de hand. Aan de geboden informatie kunt u geen rechten ontlenen. Ook voor schades veroorzaakt door informatie of aanbevelingen op deze website is arkoPC niet aansprakelijk. Evenmin kan arkoPC een garantie afgeven op een foutloze werking van de website.

Op deze website wordt door middel van links verwezen naar informatie op websites van derden. De informatie die op deze websites is opgenomen is door arkoPC niet beoordeeld op juistheden, volledigheden en actualiteit. Voor deze informatie is niet arkoPC,maar de derde partij verantwoordelijk en aansprakelijk. 

Alle rechten (waaronder auteursrechten, merkrechten, octrooien) met betrekking tot de op deze website gepubliseerde afbeeldingen, teksten en andere informatie zijn eigendom van arkoPC of rechthebbende. Het is niet toegestaan om zonder nadere uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van arkoPC of rechthebbende, de inhoud van deze website over te nemen, te vermenigvuldigen of op welke wijze dan ook aan enige derde ter beschikking te stellen. en onderliggende pagina's. Deze website is eigendom van arkoPC te Arnhem. Met een bezoek aan deze site gaat u akkoord met de algemene voorwaarden die gekoppeld zijn aan deze website.